Bel voor een afspraak 0162 - 69 39 91
MENU

Fysio- en Manuele
therapie Vrachelen

Vergoedingen fysiotherapie

Niet chronische fysiotherapie

Jonger dan 18 jaar:
De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed, eventueel aangevuld met extra behandelingen afhankelijk van uw aanvullende verzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen.

18 jaar en ouder:
De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan gelden de particuliere tarieven.

Let op: wij kunnen niet zien of u al behandelingen elders besteed heeft. Bij sommige verzekeraars gaan ook andere vormen van beweegzorg van deze vergoeding af. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar. U bent wel zelf verantwoordelijk voor uw verzekering!

 

Chronische fysiotherapie

Alleen als u een aandoening heeft die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en uw verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kunt u in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Uw fysiotherapeut kan voor u een chronische machtiging aanvragen. Het gebruik van de  term “chronisch” schept vaak verwarring. Voor de zorgverzekeraar is een aandoening “chronisch” als deze voorkomt op de “lijst Borst”. Voor (para)medici is een aandoening “chronisch” als de klachten langer voortduren ( in Nederland geldt een termijn tussen de 6 weken en 3 maanden). Slijtage (artrosis) staat niet op de “lijst Borst” en is voor de zorgverzekeraar dus geen chronisch aandoening, terwijl voor (para)medici het wel een chronische aandoening is. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van chronische fysiotherapie dan is er altijd een verwijzing nodig. Een verwijzing van de huisarts is vaak niet voldoende. Voor sommige aandoeningen geldt als eis, dat de eerste verwijzing uitgeschreven moet zijn door een specialist.

Jonger dan 18 jaar:
Dan worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. U hoeft geen eigen risico te betalen.

18 jaar en ouder:
Dan worden de behandeling als volgt verdeeld:

Behandeling 1 t/m 20:
wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten). Als het budget van uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is of u heeft geen aanvullende verzekering, dan dient u (een deel van) de behandelingen zelf te betalen.

Vanaf behandeling 21:
wordt alles voor de duur van de chronische machtiging vergoed uit de basisverzekering. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg.

Let op: het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.