Bel voor een afspraak 0162 - 69 39 91
MENU

Niet Aangeboren Hersenletsel: CVA, Parkinson en MS

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

  • traumatisch hersenletsel:

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of hersenkneuzing.

  • niet-traumatisch hersenletsel.

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn: CVA, Multiple Sclerose, Parkinson, Ziekte van Huntington, Alzheimer, Infecties, tumoren.

Onze behandelvisie:

  • de patiënt staat centraal in zijn behandelplan, de hulpvraag vormt het uitgangspunt
  • de patiënt wordt actief betrokken bij zijn revalidatie
  • de overgang van de tweede- naar de eerstelijnsfysiotherapie laten we zo vloeiend mogelijk verlopen zodat de behandelingen nauw op elkaar aansluiten.
  • we werken zonder wachtlijsten
  • we zoeken zo nodig een multidisciplinaire samenwerking met de behandelende artsen, thuiszorg, ergotherapeuten en logopedisten.